CALIBRE EN SYNOLOGY

1.     PREPARAR L’ESTRUCTURA DE LES CARPETES: crear docker com carpeta compartida, així quan s’instal·li la aplicació DOCKER (centre de paquets) ho farà a una carpeta de la que tindrem accés des de la xarxa.

 

 

2.     S’ha d’instal·lar DOCKER  al synology. Portainer (contenidor) s’omple quan es fa córrer la task : install portainer.

 

Aquest contenidor esta ubicat a ... /volume2/docker/portainer:/data portainer/portainer-ce port 9000. Ho he hagut de forçar al volum 2 perquè es aquí on és el grup de emmagatzemament. S’hi accedeix amb aquesta adreça: 192.168.1.40:9000

-

-v \\.\pipe\docker_engine:\\.\pipe\docker_engine (windows)

-v "/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock" (linux)

 

 

 

Un cop instal·lat portainer es pot fer córrer de nou: 192.168.1.40:9000

Instal·lar portainer.io ( Portainer using my step by step guide.)

 

El PUID, PGID es reben per correu electrònic al fer córrer la tasca id

En aquest moment  s’omple la carpeta la carpeta portainer

End point

 

 

 

Aquí s’han creat els fitxers de config

 

Arrancar Calibre: 192.168.1.40:7080 o 213.4.33.41:7080

NO ES MULTITAREA. NOMES POT ESTAR CORRENT EN UN ORDINADOR?

3.  Canviar la ubicació de la biblioteca

Preferències

4.  Connexions externes wireless

 

En posem sobre el llibre que volem enviar

L’enllaç funciona perfectament amb calibre local (no synology)

 

5.    Es posibre que hi hagi que modificar REGISTRY EDITOR

HKEY_LOCAL_MACHINE-SOFTWARE-MICROSOT-SPEECH-VOICES                          I HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Speech_OneCore